Muziektherapie Algemeen

noun_notes_641911.png

Wat is muziektherapie?

De definitie van muziektherapie luidt als volgt: Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden teneinde verandering, ontwikkeling, stabiliteit of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen. (Beroepsprofiel van de muziektherapeut, NVvMT, Utrecht 2009).

Muzikale vaardigheden of voorkennis zijn niet nodig. Bij muziektherapie gaat het in eerste instantie niet om een goedklinkend resultaat, maar om het bereiken van een voorop gesteld doel door middel van zelf actief meedoen en door te luisteren naar de muziek.

Muziektherapie kan genezend werken en heeft effect op drie belangrijke gebieden in de mens: het denken, het voelen en het handelen.


Muziektherapie kan genezend werken

Muziek biedt structuur en ordening

Dit heeft te maken met het hoofd en het denken. Een teveel aan ordening kan tot verkramping leiden, te weinig ordening tot chaos. Een eigenschap van muziek is dat het zowel ordening en structuur kan brengen als het bieden van ontspanning en het loslaten van gedachten.

Muziek spreekt direct ons gevoelsleven aan

Daarnaast biedt het veel mogelijkheden tot communicatie. Dit laatste heeft alles te maken met het geven en ontvangen, het communiceren. Ook hier kan men uit evenwicht zijn en een teveel of te weinig van het ene of het andere hebben.

Muziek helpt om in beweging of tot rust te komen

De mens in beweging is de tegenpool van het denken. Teveel beweging kan een uiting zijn van innerlijke onrust; te weinig beweging kan een teken zijn van depressie. Via muzikale oefeningen kan gewerkt worden aan evenwicht.